Studenter som konsulenter

Hyr studenter idag!

Våre studenter kan:

HTML

CSS/SCSS

Javascript

Python

Java

MySQL

Typescript

React

Vue

Node

UX

UI